Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
OSTRZEŻENIE METEO NR 84
2017-10-28 20:58:35, opublikował: Kędziora Piotr

Nazwa biura:IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE Nr 84

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 22:00 dnia 28.10.2017 do godz. 16:00 dnia 29.10.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, z porywami do 90 km/h. Od 04:00 do 13:00 wiatr od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 110 km/h. Wiatr zachodni, w dzień skręcający na północno-zachodni.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.
Dyżurny synoptyk: Iwona Lelątko
Godzina i data wydania: godz. 11:55 dnia 28.10.2017

Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 dolnoslaskie od 22:00/28.10 do 16:00/29.10.2017 predkosc do 60 km/h, porywy do 110 km/h, W-NW

Czytaj
Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Oleśnica.
2017-10-20 13:05:35, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że XXXVI sesja Rady Gminy Oleśnica VII kadencji, która dotyczyć będzie funkcjonowania gminnych placówek oświatowych odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 15.00  /czwartek/ w sali narad w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24.

Czytaj
Wykłada się do publicznego wglądu projekt zmiany studium gminy Oleśnica w obrębie Dąbrowa i Jenkowice
2017-10-19 08:09:47, opublikował: Ogrodnik Mariusz
Czytaj
Ogłoszenie konkursu na stanowisko główny księgowy w Szkole Podstawowej w Ligocie Małej
2017-10-18 10:41:29, opublikował: Koreń Katarzyna

Ogłoszenie konkursu na stanowisko: Główny księgowy w Szkole Podstawowej w Ligocie Małej

OGŁOSZENIE
 
Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej
Ligota Mała 18.10.2017 r.
Ligota Mała 15
56-400 Oleśnica
 

 Ogłasza konkurs na stanowisko:  
 

Główny księgowy

Liczba i wymiar etatu: ½  (20 godzin tygodniowo)
 
1. Wymagania niezbędne:
- posiadanie uprawnień głównego księgowego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości,
- posiadanie przynajmniej 3-letniej praktyki na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej,
- znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
- znajomość przepisów samorządowych,
- znajomość przepisów podatkowych,
- znajomość przepisów i finansowania zadań wynikających z kompetencji szkoły publicznej,
- biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet),
- znajomość obsługi programów obsługujących księgowość oświatową,
- znajomość systemu bankowości elektronicznej,
- znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
- znajomość zasad naliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- znajomość prawa z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
- znajomość przepisów dotyczących ZUS oraz PFRON.
 
2. Wymagania dodatkowe.
- cechy osobowościowe: umiejętność sprawnej organizacji pracy, zdolności analityczne, rzetelność, komunikatywność,
- wysoka kultura osobista,
- dodatkowym atutem będzie posiadanie praktyki na stanowisku księgowego w szkole oraz referencje.
 
3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych,
- przygotowanie materiałów do sporządzania projektu budżetu w zakresie dochodów
i wydatków oraz jego zmian,
- prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- obsługa dodatkowych projektów realizowanych przez szkołę wraz ze składaniem sprawozdań merytorycznych dla jednostek nadrzędnych,
- sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych z zakresu wydatków i dochodów w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- prowadzenie spraw i dokumentacji ubezpieczenia pracowników,
- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących księgowości,
- sporządzanie planów i sprawozdań według obowiązujących przepisów.
 
4. Odpowiedzialność pracownika:
- za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi,
- za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej
i oszczędnej gospodarki budżetowej,
- za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki.
 
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- praca przy komputerze do 4 godzin,
- praca administracyjno – biurowa,
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
- miejsce wykonywania pracy – Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej, Ligota Mała 15, 56-400 Oleśnica.
 
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).
 
 
6. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz
o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym
w terminie do 27 października 2017 r. do godz. 09:00 na adres:
 
Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej
Ligota Mała 15, 56-400 Oleśnica
z dopiskiem Oferta pracy – główny księgowy
 

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Za termin złożenia oferty uznaje się datę faktycznego wpływu do szkoły, nie datę nadania. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub na wskazany adres e – mail.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 314 02 30
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz tablicy informacyjnej szkoły.
Konkurs może zostać odwołany bez podawania przyczyny.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
Anna Klimkowska

 

Czytaj
Dolnośląskie Inteligenty Rozwój
2017-10-17 11:19:22, opublikował: Bojanowski Paweł

PREZENTACJA WOJEWÓDZWTA DOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ PUBLIKACJA
PT. „DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ”
DOSTĘPNE NA STRONIE:

  http://dolnoslaskie.polskamultimedialna.pl

Info: Referat OP

Czytaj
III Dolnośląski Kongres Obywatelski 26 października 2017 r. w Krzyżowej
2017-10-17 10:04:49, opublikował: Bojanowski Paweł

III Dolnośląski Kongres Obywatelski 26 października 2017 r. w Krzyżowej

Nie może Was tam zabraknąć!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z 18 partnerami, organizacjami pozarządowymi, firmami, samorządami i sieciami z województwa, mają zaszczyt zaprosić na największe wydarzenie sektora społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku!

26 października 2017 r. w Krzyżowej k. Świdnicy odbędzie się III Dolnośląski Kongres Obywatelski!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, samorządów lokalnych oraz sołtysów i aktywnych obywateli.

Podczas Kongresu odbędzie się 13 paneli dyskusyjnych oraz debata „Organizacje pozarządowe szansą dla samorządności (?)” , którą moderować będzie Pan dr Krzysztof Wojciechowski - założyciel i członek zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.: Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor  Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Jan Jakub Wygnański – Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie, Cezary Miżejewski – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, Krzysztof Kwatera – przedstawiciel polskich LGD w Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Piotr Frączak z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, samorządzie lokalnym lub jesteś osobą zaangażowaną w sprawy społeczne, to nie może Cię nie być tego dnia w Krzyżowej :)

Razem organizujemy, razem finansujemy, razem uczestniczymy. JEST MOC

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Kongres.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Zgłoszenia do udziału w Kongresie prosimy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy w terminie do 24 października 2017 r. na stronie internetowej: https://goo.gl/forms/N3mMxY7HzezcoD7h2

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 509 673 693 i 602 376 974. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

III Dolnośląski Kongres Obywatelski jest współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

  Zobacz program III DKO 2017

Info: Maria Mika Dyrektor DFOP

Czytaj
1000 punktów rozświetli Gminę Oleśnica
2017-10-17 09:53:17, opublikował: Pawłowska Agnieszka

1000 punktów rozświetli Gminę Oleśnica

Październik 2017 r. to miesiąc, który złotymi zgłoskami zapisze się w annałach naszej gminy. Wójt Gminy Oleśnica, Marcin Kasina podpisał umowę na budowę oświetlenia opiewającą na kwotę 5 937 972,60 zł brutto. Póki co trwają jeszcze prace przygotowawcze ale z początkiem roku, pełną parą ruszą roboty budowlane i potrwają do 30.08.2018 r. Prace będą obejmowały budowę linii kablowych wraz ze słupami oświetleniowymi oraz montażem opraw oświetleniowych, które będzie wykonywać firma ELEKTROTIM S.A Wrocław.

Oświetlenie na terenie gminy będzie przebiegało przez miejscowości: Bogusławice, Boguszyce, Brzezinka, Bystre, Cieśle, Dąbrowa, Gręboszyce, Jenkowice, Krzeczyn, Ligota Mała, Nowa Ligota, Ligota Wielka, Nieciszów, Nowoszyce, Osada Leśna, Ostrowina, Piszkawa, Poniatowice, Smardzów, Smolna, Sokołowice, Spalice, Świerzna, Wszechświęte, Wyszogród.

Prawie 1000 punktów rozświetli ulice naszych miejscowości, co poprawi nie tylko bezpieczeństwo i komunikację ale także komfort życia naszych mieszkańców. Dzięki temu projektowi nasza gmina bez kompleksów może konkurować z innymi gminami o miano miejsca, w którym warto mieszkać.

 Paweł Łobacz

Czytaj
Wszystkich: 2678, wyświetlone od 14 do 21   < Poprzednie  Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24