Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościTrening "Chmura 2019" - Informacje dla mieszkańców Gminy Oleśnica
2019-04-08 07:53:19, opublikował: Bojanowski Paweł

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OLEŚNICA

Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Oleśnica informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. przeprowadzony zostanie praktyczny trening zgrywający System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu oleśnickiego pod kryptonimem „CHMURA 2019”.

Celem treningu jest praktyczne sprawdzenie rozwiązań w zakresie działań interwencyjnych w związku ze zdarzeniem radiacyjnym, ujętych w „Planie wydawania tabletek jodku potasu w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Oleśnica”.

W treningu wezmą udział Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiczna w Oleśnicy, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy, Urzędy Miast i Gmin powiatu oleśnickiego oraz podmioty lecznicze rozwijające punkty wydawania tabletek. W treningu nie uczestniczą mieszkańcy.

Podczas treningu nie będą emitowane sygnały akustyczne z wykorzystaniem syren.

Apel do mieszkańców gminy:
W związku z treningiem „CHMURA 2019” na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych  Gminy Oleśnica zamieszczone zostaną informacje dla mieszkańców, dotyczące zasad zachowania się podczas zagrożenia radiacyjnego oraz rejonów obsługiwanych przez poszczególne punkty wydawania tabletek w gminach.

Proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami, gdyż stanowią one odzwierciedlenie zaplanowanych działań w przypadku realnego wystąpienia zagrożenia    radiacyjnego.

TRENING NIE ZOSTAŁ ZAPLANOWANY ZE WZGLĘDU NA ZWIĘKSZONE RYZYKO WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO - WYNIKA Z DZIAŁAŃ PLANISTYCZNYCH.

Podstawa:
Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Oleśnickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia praktycznego treningu zgrywającego System wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu oleśnickiego pk. „CHMURA 2019”,

Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Oleśnica – Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 04.04 2019 r. w sprawie przeprowadzenia praktycznego treningu zgrywającego System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Oleśnica pk. „CHMURA 2019”,


Informacja dla mieszkańców Gminy  Oleśnica o przedsięwzięciach realizowanych w gminie w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego
                                                    
W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (np. po ataku jądrowym, detonacji ładunku jądrowego przez terrorystów, w wyniku krytycznego (niepomyślnego) rozwoju sytuacji po awarii w elektrowni jądrowej w pobliżu granic Polski), na terenie gminy zaplanowano podjęcie działań profilaktycznych polegających na wydawaniu tabletek jodku potasu, w wyznaczonych dla mieszkańców punktach dystrybucji.

Zgodnie z decyzją Konsultanta Krajowego w dziedzinie endokrynologii, tabletki jodowe będą podawane osobom z wymienionych niżej grup ryzyka, za wyjątkiem młodzieży od 17 do 18 roku życia i dorosłych do lat 40. Z grupy tej tabletki jodowe mogą otrzymać jedynie te osoby, u których z jakichś powodów zdrowotnych będzie potrzeba zastosowania profilaktyki jodowej w przypadku skażenia radiacyjnego. Stanie się tak wyłącznie w oparciu o indywidualne decyzje lekarskie.

Grupy ryzyka:

 1. Noworodki i niemowlęta do 3 m-ca życia;
 2. Niemowlęta powyżej 3 m-ca życia i dzieci do lat 2;
 3. Dzieci od 2 do 6 roku życia;
 4. Dzieci powyżej 6 roku i młodzież do lat 16;
 5. Kobiety ciężarne;
 6. Kobiety karmiące piersią (matki do 16 roku życia);
 7. Młodzież od 17 do 18 roku życia i dorośli do lat 40.

Przewidywana ilość tabletek dla poszczególnych grup:

 • jednorazowo 0,5 tabletki = 12,5 mg jodu;
 • jednorazowo 1 tabletka = 25 mg jodu;
 • jednorazowo 2 tabletki = 50 mg jodu;
 • jednorazowo 4 tabletki = 100 mg jodu;
 • jednorazowo 4 tabletki = 100 mg jodu;
 • jednorazowo 4 tabletki = 100 mg jodu – z jednoczesnym stanowczym zaleceniem powstrzymania się przez 48 godzin od karmienia piersią oraz przejście na żywienie dziecka preparatami mleka w proszku;
 • jednorazowo 4 tabletki - wg indywidualnych wskazań lekarza.

W związku z powyższym, z chwilą ogłoszenia akcji wydawania tabletek, osoby z wymienionych grup ryzyka powinny zgłaszać się w swoich gminach, w wyznaczonych dla nich punktach wydawania z ważnym dokumentem tożsamości zawierającym:

 1. datę urodzenia,
 2. miejsce zamieszkania.
 3. Kobiety ciężarne powinny ze sobą posiadać ważną „Kartę przebiegu ciąży”.


UWAGA:
NIE MA POTRZEBY SPOŻYWANIA TABLETEK PRZEZ OSOBY NIE NALEŻĄCE DO GRUP RYZYKA A SPOŻYCIE TABLETEK W ILOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ PRZEWIDZIANA DLA KAŻDEJ Z GRUP MOŻE POWODOWAĆ KOMPLIKACJE ZDROWOTNE I NIE JEST WSKAZANE ZE WZGLĘDÓW MEDYCZNYCH.

Na terenie Gminy Oleśnica znajdują się 2 punkty wydawania tabletek jodku potasu, wyznaczone przez Wójta Gmina Oleśnica.

Mieszkańcy gminy obsługiwani przez wymienione punkty objęci są rejonizacją. Szczegółowe dane adresowe punktów wydawania tabletek jodku potasu w gminie oraz przyporządkowanie mieszkańców do poszczególnych punktów są następujące:

Wiejski Ośrodek Zdrowia Boguszyce Osiedle Nr 117:
Boguszyce Osiedle, Boguszyce Wieś, Dąbrowa, Jenkowice, Smardzów, Ligota Mała, Ligota Wielka, Nowa Ligota, Bystre,   Nieciszów, Zimnica, Krzeczyn, Piszkawa, Spalice.

Wiejski Ośrodek Zdrowia Ligota Polska Nr 31:
Ligota Polska, Poniatowice, Ostrowina,  Osada Leśna,Wszechświęte, Bogusławice, Wyszogród, Brzezinka, Cieśle, Sokołowice, Zarzysko, Smolna, Świerzna, Gręboszyce, Nowoszyce.

 

Wójt Gminy Oleśnica

 

Przygotował: Jerzy Trzciński
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego,
obrony cywilnej i obronności

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24