Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościAbsolutorium dla Wójta Marcina Kasiny
2017-06-22 08:21:07, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Zwołana na dzień 14 czerwca 2017 r. XXXII sesja Rady Gminy Oleśnica miała szczególny charakter. Poświęcona była zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

W części dotyczącej absolutorium Wójt Marcin Kasina omówił sprawozdanie, pokazując na slajdach podstawowe wskaźniki dochodowe oraz wydatkowe zrealizowanego budżetu. Następnie odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Czesław Kaczmarek zapoznał wszystkich z opinią, w której Komisja pozytywnie oceniła przedstawione sprawozdanie i zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla Wójta za 2016 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa, na wniosek Komisji Rewizyjnej, przejrzała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz finansowe. Do zaprezentowanych dokumentów nie miała zastrzeżeń, więc radnym zarekomendowała udzielenie absolutorium.
Uchwalony przez Radę Gminy Oleśnica budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 47.507.541,07 zł. Dochody wykonano w kwocie 49.139.092,20 zł, co stanowiło 103,43 % planu.
Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 48.202.751,07 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 44.723.198,23 zł, co stanowi 92,78% ogółu planu.
Planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 695.210,00 zł w toku realizacji został zmieniony, w rezultacie czego budżet gminy zamknął się nadwyżką na poziomie  4.415.893,97 zł.
Uzyskany dodatni wynik finansowy jest rezultatem wykonania dochodów gminy ponad plan, jak również ponad wykonane wydatki.
Należy wspomnieć, że udzielenie absolutorium oznacza, że Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Przyjęty na 2016 rok plan wydatków nie został przekroczony w żadnym dziale klasyfikacji budżetowej.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  oraz w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2016 rok.
Obie ww. uchwały podjęto jednogłośnie, w obecności 14 radnych biorących udział
w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kunaj pogratulował Wójtowi, a do gratulacji dołączyli się również pozostali radni oraz uczestnicy obrad.
Przedstawione na sesji materiały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce "Sesje Rady Gminy", natomiast podjęte uchwały - w zakładce "Prawo lokalne".


Wójt Marcin Kasina podczas omawiania sprawozdania


Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski, Wójt Marcin Kasina
oraz Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24