Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Styczeń 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dziś mamy 21 dzień roku
do końca pozostało 344 dni
Znak zodiaku:Wodnik
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek nr 185/9, 185/10, 185/11 oraz 185/12 położonych w obrębie Bystre, gm. [...]
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Zaręba Łukasz 2017-05-25 13:32:47
Opublikował - Zaręba Łukasz 2017-05-25 13:34:57
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-06-27 10:45:00 Status : rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Bystre

 

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Bystre

185/9+1/11 udziału w 185/6

0,0900 + 1/11 0,1289

MN/20 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych

31.516,00

30.000,00

3.000,00

2

Bystre

185/10+1/11 udziału w 185/6

0,0900 + 1/11 0,1289

31.516,00

30.000,00

3.000,00

3

Bystre

185/11+1/11 udziału w 185/6

0,1092 + 1/11 0,1289

37.465,00

36.000,00

3.600,00

4

Bystre

185/12+1/11 udziału w 185/6

0,1191 + 1/11 0,1289

40.533,00

38.000,00

3.800,00


1. Nieruchomości położone są w miejscowości Bystre, w odległości około 3,6 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową do drogi lokalnej o nawierzchni z kostki Polbruk. Działki sąsiadują z użytkami rolnymi oraz terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony – w odległości ok. 200 m wodociąg, energia elektryczna oraz kanalizacja sanitarna. Teren działek niezabudowany, z kilkoma drzewami typu robinia akacjowa na działkach nr 185/9 i 185/10 - bez wartości użytkowej. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

Działka nr 185/6 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 185/9, 185/10, 185/11 i 185/12 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.

2. Działki 185/9, 185/10, 185/11, 185/12 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00053807/7, natomiast dz. nr 185/6 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00105034/7.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 27.06.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:45 – dz. nr 185/9 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6, 11:30 – dz. nr 185/10 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6, 12:15 – dz. nr 185/11 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6 oraz 13:00 – dz. nr 185/12 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 20.06.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 10.11.2016 r.

14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 25.05.2017 r. do 27.06.2017 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

17. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się 19.12.2016 r. i 20.04.2017 r.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24