Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na PaĄdziernik 2019:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dziś mamy 293 dzień roku
do końca pozostało 72 dni
Znak zodiaku:Waga
Sprzedaż kruszywa łamanego granitowego dla Gminy Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Łobacz Paweł 2017-03-31 08:34:42
Opublikował - Łobacz Paweł 2017-03-31 08:43:56
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-04-06 09:00:00 Status : rozstrzygnięty


BI.7031.1.2.2017

OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na  zadanie pn.
Sprzedaż kruszywa łamanego granitowego dla Gminy Oleśnica

       I.  Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Oleśnica
56-400 Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
tel.fax: 071/3140200/3140204
adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
NIP: 911-17-77-943
       II. Procedura:
            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy   
            spełnią  wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego      
            oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
            Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.   
            Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami ).
        III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : 
sprzedaż  kruszywa łamanego granitowego o frakcji 31,5 - 63 mm  w ilości 1700 ton
sprzedaż  kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0 – 31,5 mm  w ilości 700 ton
sprzedaż  kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0 - 63 mm  w ilości 1000 ton

     IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć  wykonawcy  którzy spełniają warunki :
1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
    nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. Miejsce składowania kruszywa granitowego w odległości do 100 km od siedziby Kupującego;
   V.  Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego,
Formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1  do ogłoszenia, projekt umowy zał. Nr 2 i oświadczenie zał. nr 3 
VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 20.10.2017 r.     
VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 
     VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
06.04.2017 r.  do godz. 9.00  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
       Urząd Gminy  56-400 Oleśnica  ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta – Sprzedaż kruszywa                .      łamanego granitowego   – Gmina    Oleśnica 2017  ", oraz nazwą i adresem osoby składającej
ofertę.   
      IX. Inne informacje:
      1.    Informacji na temat przedmiotu zamówienia  można uzyskać   tel.  071/ 3140217 lub 15.
2. Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Oleśnica.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie 25 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Wójt
Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

W załączeniu:
1) wzór formularza oferty-  zał. nr 1
2) projekt umowy – zał . Nr 2
3) oświadczenie – zał. nr 3

Sporządził: P. Łobacz

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24