By zadbać o ich bezpieczeństwo i przypomnieć o podstawowych zasadach związanych z bezpieczeństwem, Krajowa Rada Bezpieczeństw Ruchu Drogowego prowadzi cykl warsztatów, w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej, w całej Polsce pod hasłem Senior na drodze do … bezpieczeństwa!

Każdy warsztat ma na celu edukowanie i zwiększanie świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym.  W oparciu o zebrane doświadczenia z cykli spotkań,  został przygotowany folder, który można traktować, jak gotową instrukcję postępowania dla jednostek samorządu terytorialnego, a także wszystkich organizacji działających na rzecz osób po 60 roku życia. 

W każdym wieku ważna jest znajomość i utrwalanie wiedzy z przepisów ruchu drogowego, a także znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, czy znajomość praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, ale jak to zrobić? właśnie ten folder, w tym pomoże.

Galeria zdjęć


Plakat - Postaw na bezpieczeństwo Osób 60+
Plakat - Postaw na bezpieczeństwo Osób 60+