W przypadku pierwszego z zadań, etap I obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jenkowice (tj. ok. 3 km sieci o średnicy 200-250 mm, 1,2 km sieci o średnicy 160 mm – odrzuty do posesji, wraz z 3 przepompowniami i niezbędnym uzbrojeniem sieci oraz ok. 2,5 km sieci kanalizacji ciśnieniowej 90-160 PEHD).
 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy (tj. do dnia 19.12.2024 r.). Wykonawcą jest firma “EL-SAN-BUD Adam Jaskuła i Wspólnicy” Sp. z o.o. z Jelcza-Laskowic, a koszt inwestycji to 8 609 877,00 zł. Zamówienie zostało dofinansowane kwotą 5 000 000 PLN z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Wraz z budową kanalizacji ruszyła również budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 102149D w miejscowości Dąbrowa. Długość chodnika to około 210 m, prace zakładają także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia drogowego.
 
Wykonawcą także jest firma EL – SAN - BUD Adam Jaskuła i Wspólnicy Sp. z o.o. z Jelcza-Laskowic. Koszt robót to 651 900 zł brutto, a termin realizacji inwestycji – do dnia 12 czerwca 2024 r. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 529 640 zł (co stanowi nie więcej niż 80% wydatków kwalifikowanych). Wkład własny to 122 260 zł.

Galeria zdjęć


Prace ziemne, budowa kanalizacji sanitarnej i chodnika w miejscowości Dąbrowa
Prace ziemne, budowa kanalizacji sanitarnej i chodnika w miejscowości Dąbrowa
Prace ziemne, budowa kanalizacji sanitarnej i chodnika w miejscowości Dąbrowa
Prace ziemne, budowa kanalizacji sanitarnej i chodnika w miejscowości Dąbrowa
Prace ziemne, budowa kanalizacji sanitarnej i chodnika w miejscowości Dąbrowa
Prace ziemne, budowa kanalizacji sanitarnej i chodnika w miejscowości Dąbrowa