28 grudnia krótszy czas na składanie wniosków o dowód osobisty

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia przez Centralny Ośrodek Informatyki rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, na dzień 28 grudnia br. planowane jest:

  • na godz. 12:00 zablokowanie możliwości przyjmowania wniosków o dowód w Rejestrze Dowodów Osobistych;
  • na godz. 9:00 wyłączenie usługi składania wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego.