Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa.

Dofinansowanie 5 000 000,00 zł

Umowa nr Edycja2/2021/4371/PolskiLad