WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 55/3 położona w obrębie Nowa Ligota i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00051946/9.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1100 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Nowa Ligota, w odległości około 9,5 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacja nieruchomości określona została na ocenę średnią, czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę bardzo dobrą (przy lesie). 
Dostępność komunikacyjna dobra: przy działce droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Teren w odległości ok. 50 m od działki uzbrojony w sieci elektroenergetyczną oraz wodociągową.
W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, las oraz użytki rolne. Kształt działki regularny. 
Zapis w rejestrze gruntów: RV – 0,0472 ha, PsV – 0,0628 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego oraz w granicach Planowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Widawy”.
Działka niezabudowana, nieużytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
67.950,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
68.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina

 


WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 56/7 położona w obrębie Nowa Ligota i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00051946/9.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1365 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Nowa Ligota, w odległości około 9,5 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacja nieruchomości określona została na ocenę średnią, czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę bardzo dobrą (przy lesie). 
Dostępność komunikacyjna dostateczna: przy działce droga gminna o nawierzchni gruntowej. Teren w odległości ok. 320 m od działki uzbrojony w sieci elektroenergetyczną oraz wodociągową. W pobliżu znajduje się las oraz użytki rolne. Kształt działki trójkątny. 
Zapis w rejestrze gruntów: RV – 0,1365 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
Działka niezabudowana, nieużytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
63.367,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
64.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina

 

 


WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 129 położona w obrębie Nowa Ligota i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00086999/9.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1600 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Nowa Ligota, w odległości około 9,5 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacja nieruchomości określona została na ocenę średnią, czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę bardzo dobrą (przy lesie). 
Dostępność komunikacyjna dobra: przy działce droga gminna o nawierzchni asfaltowej z uszkodzeniami. Teren przy działce uzbrojony w sieci elektroenergetyczną oraz wodociągową.
W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, las oraz użytki rolne. Na terenie nieruchomości samosiejki sosny bez wartości użytkowej. Kształt działki regularny. 
Zapis w rejestrze gruntów: N – 0,1600 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
Działka niezabudowana, nieużytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
100.839,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
101.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina