WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Sala sportowa usytuowana jest na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 21/8 położonej w obrębie Wszechświęte i uregulowanej w księdze wieczystej WR1E/00050601/2.
2) Powierzchnia nieruchomości
Sala sportowa o łącznej pow. użytkowej 387,57 m2, w tym pomieszczenia przynależne:
- łazienka trenera o pow. 6,18 m2,
- pokój trenera o pow. 11,32 m2,
- pomieszczenia techniczne – rozdzielnia o pow. 4,59 m2,
- komunikacja – hol o pow. 38,52 m2,
- przedsionek o pow. 2,17 m2,
- pomieszczenia porządkowe o pow. 1,71 m2,
- szatnia/wc dla niepełnosprawnych o pow. 7,37 m2,
- szatnia męska o pow. 16,25 m2,
- przedsionek o pow. 4,06 m2,
- sanitariaty męskie o pow. 11,00 m2,
- sanitariaty damskie o pow. 11,00 m2,
- szatnia damska o pow. 16,25 m2,
- hol wejściowy o pow. 34,02 m2.
Część działki nr 21/8 o pow. 0,0400 ha. Zapis w rejestrze gruntów: Br-PsIV – 0,0400 ha.
3) Opis nieruchomości
Sala sportowa położona jest na działce częściowo zabudowanej wielofunkcyjnym kompleksem, w skład którego wchodzi również świetlica wiejska i remiza OSP. Obok na działce znajduje się szkoła podstawowa, a w pobliżu kościół. Działka położona w centralnej części wsi w obrębie zwartej zabudowy. Nieruchomość wykorzystywana będzie w celach rekreacyjno - sportowych.
Zapis w rejestrze gruntów części działki oddanej w użycznie: Br-PsIV – 0,0400 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Dla obszaru rozpatrywanej działki brak obowiązującego planu zagospodarowania miejscowego.
Nieruchomość wykorzystywana będzie w celach rekreacyjno - sportowych.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
8) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
9) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie. Wykorzystywana będzie przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica w celach w celach rekreacyjno - sportowych.
Okres użyczenia – 10 lat.
11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 26.03.2024 r. do 16.04.2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych
https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL, https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33


Wójt
(-) Marcin Kasina