WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Świetlica wiejska usytuowana jest na części działki numer 21/8 położonej w obrębie Wszechświęte nr 16c i uregulowanej w księdze wieczystej WR1E/00050601/2.
2) Powierzchnia nieruchomości
Świetlica wiejska o pow. użytkowej wynoszącej 198,17 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi:
- pomieszczenia pomocnicze przy świetlicy o pow. 19,17 m2,
- wc damskie/ dla osób niepełnosprawnych o pow. 5,20 m2,
- magazyn sprzętu sportowego o pow. 15,68 m2,
- wc męskie o pow. 6,15 m2,
- magazyn sprzętu gimnastycznego o pow. 22,22 m2,
- wiatrołap o pow. 2,81 m2,
- pokój socjalny/zaplecze sceny o pow. 13,38 m2,
- pomieszczenie porządkowe o pow. 4,10 m2,
- komunikacja – hol o pow. 14,17 m2.
3) Opis nieruchomości
Świetlica położona jest na działce nr 21/8 we Wszechświętem częściowo zabudowanej wielofunkcyjnym kompleksem, w skład którego wchodzi również remiza OSP i hala sportowa. Obok na działce znajduje się szkoła podstawowa, a w pobliżu kościół. Działka położona w centralnej części wsi w obrębie zwartej zabudowy. Nieruchomość wykorzystywana będzie w jako świetlica wiejska.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Dla obszaru rozpatrywanej działki brak obowiązującego planu zagospodarowania miejscowego. Pomieszczenia wykorzystywane będą jako świetlica wiejska.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości (zł)
Nie dotyczy.
7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
8) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
9) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie. Wykorzystywana będzie w celach statutowych Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica jako świetlica wiejska dla lokalnej społeczności.
Okres użyczenia – 10 lat.
11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.

Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 26.03.2024 r. do 16.04.2024 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych
https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL, https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33


Wójt
(-) Marcin Kasina