WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 250 położona w obrębie Poniatowice i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00051921/8.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,5869 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Poniatowice, w odległości około 11,5 km od centrum miasta Oleśnica. W odległości ok. 5,5 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Wschód. Lokalizacja nieruchomości średnia, czynniki środowiskowe i otoczenie określono na ocenę dobrą. 
Dostępność komunikacyjna dostateczna: przy działce droga gminna o nawierzchni gruntowej. Teren w odległości ok 170 m od działki uzbrojony w sieć elektroenergetyczną. Przy działce przebiega sieć wodociągowa. 
W pobliżu znajduje się nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz użytki rolne. Działka o kształcie regularnym.
Zapis w rejestrze gruntów: N – 0,5869 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/57 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w niewielkim zakresie KDW/29 – drogi wewnętrzne. Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” - ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
Działka niezabudowana, nieużytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
296.361,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
300.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina

 

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 311/10 położona w obrębie Poniatowice i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00051921/8.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1219 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Poniatowicach, w odległości około 11,7 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacja nieruchomości określona została na ocenę średnią, czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę dobrą. 
Dostępność komunikacyjna dostateczna: przy działce droga gminna o nawierzchni gruntowej. Teren w odległości ok. 75 m od działki uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, sieć wodociągowa przebiega w odległości ok. 220 m od działki.
W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne. Kształt działki regularny. 
Zapis w rejestrze gruntów: RIVb – 0,1219 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/39 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
Działka niezabudowana, nieużytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
63.844,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
64.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina

 


WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 311/11 położona w obrębie Poniatowice i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00051921/8.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1166 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Poniatowicach, w odległości około 11,7 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacja nieruchomości określona została na ocenę średnią, czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę dobrą. 
Dostępność komunikacyjna dostateczna: przy działce droga gminna o nawierzchni gruntowej. Teren w odległości ok. 75 m od działki uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, sieć wodociągowa przebiega w odległości ok. 220 m od działki.
W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne. Kształt działki regularny. 
Zapis w rejestrze gruntów: RIVb – 0,1166 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/39 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
Działka niezabudowana, nieużytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
61.068,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
62.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina