WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 141/2 położona w obrębie Smolna i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00055020/0.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1655 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Smolna, w odległości około 7 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacja nieruchomości określona została na ocenę średnią plus, czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę  dostateczną (w pobliżu ferma indyków, mogą przy pewnych kierunkach wiatru dochodzić uciążliwe zapachy). 
Dostępność komunikacyjna dobra: przy działce droga gminna o nawierzchni asfaltowej z uszkodzeniami.
Teren przy działce uzbrojony w sieci: wodociągową (w odległości 70 m) i elektroenergetyczną. 
W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne. Kształt działki regularny. 
Zapis w rejestrze gruntów: PsIV – 0,1655ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/31 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
Działka niezabudowana, obecnie nieużytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
93.945,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
95.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina

 


WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 141/3 położona w obrębie Smolna i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00055020/0.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1655 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Smolna, w odległości około 7 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacja nieruchomości określona została na ocenę średnią plus, czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę  dostateczną (w pobliżu ferma indyków, mogą przy pewnych kierunkach wiatru dochodzić uciążliwe zapachy). 
Dostępność komunikacyjna dobra: przy działce droga gminna o nawierzchni asfaltowej z uszkodzeniami.
Teren przy działce uzbrojony w sieci: wodociągową (w odległości ok. 100 m) i elektroenergetyczną. 
W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne. Kształt działki regularny. 
Zapis w rejestrze gruntów: PsIV – 0,1655ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/31 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
Działka niezabudowana, obecnie nieużytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
93.945,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
95.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina

 

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem 187 położona w obrębie Smolna i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00076637/1.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,1200 ha 
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w miejscowości Smolna, w odległości około 7 km od centrum miasta Oleśnica. Lokalizacja nieruchomości określona została na ocenę średnią plus, czynniki środowiskowe i otoczenie na ocenę  dobrą. 
Dostępność komunikacyjna słaba: przy działce droga gruntowa nieurządzona, trudno przejezdna, o małej szerokości (ok. 4 m). 
Teren w okolicy działki (w odległości ok. 130 m) uzbrojony w sieci: wodociągową i elektroenergetyczną. 
W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne. Kształt działki regularny. 
Zapis w rejestrze gruntów: RIIIb – 0,1200 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/29 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego.
Działka niezabudowana, obecnie nieużytkowana rolniczo.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
59.268,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
60.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 31.01.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 19.12.2023 r. do 09.01.2024 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2, tel. 71 314-02-02
 lub na stronach internetowych: https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/28,  https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL.


Wójt
(-) Marcin Kasina