WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 153/1 położona w obrębie Spalice uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00020548/3. Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/2 części w prawie własności działki.
2) Powierzchnia nieruchomości
0,0720 ha
3) Opis nieruchomości
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Spalice, w pobliżu wschodniej granicy administracyjnej miasta Oleśnica, w odległości około 1,9 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową – ulicą Wojska Polskiego oraz ulicą Boguszycką, z uzbrojeniem miejskim. Lokalizacja działki dobra. 
W pobliżu nieruchomości teren zabudowy usługowej (w tym supermarket Kaufland) oraz mieszkaniowej. 
W odległości ok. 2 km Wschodnia Obwodnica Oleśnicy i droga krajowa nr 25 Oleśnica-Ostrów Wielkopolski, natomiast w odległości 3,5 km od rozpatrywanej działki węzeł drogowy „Oleśnica-Północ” na trasie ekspresowej S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa.
Kształt działki trójkątny. Przy wschodniej granicy działki przebiega linia telefoniczna.
Zapis w rejestrze gruntów: RIVb – 0,0720 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
U/7 – tereny zabudowy usługowej.
Działka leży w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych.
Działka niezabudowana, nieużytkowana.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości netto (zł)
19.273,00 zł.
7) Cena sprzedaży udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości netto (zł)
19.273,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) - zbywany jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 08.05.2024 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 26.03.2024 r. do 16.04.2024 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 
pokój nr 2, tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych
https://olesnica.nowoczesnagmina.pl/kategorie/190-aktualne?lang=PL, https://olesnica.wroc.pl/pl/blog-categoria/33


Wójt
(-) Marcin Kasina