Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Finanse jednostek

  Szukaj dokumentu
 Szukaj:  

  Bankową obsługę jednostek wykonuje
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy  
Bankowość elektroniczna  
Rachunki bankowe  
 


 rok:
      znaleziono: 1 , wyświetlone od 0 do 12      Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Kategoria Opis dokumentu Jednostka Zobacz
Niezbędnik   Terminy sporządzania bilansów jednostkowych, zbiorczych oraz skonsolidowanego  Wszystkie

Sprawozdania finansowe - bilanse
Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.).

1. Do dnia 31 marca roku następnego
Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych sporządzają bilanse na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia według wzoru określonego w załączniku nr 5 do ww rozporządzenia. Bilanse sporządzane są na podstawie własnych ksiąg rachunkowych jednostek w złotych i groszach.

Kierownik jednostki budżetowej oraz załadu budżetowego składają bilanse zarządowi jednosteki samorządu terytorialnego (wójtowi). Bilans podpisuje kierownik i głównego księgowy. Kierownicy gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych składają bilans jednostce budżetowej.

2. Do dnia 30 kwietnia roku następnego
Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają, a następnie przedkładają do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdania finansowe  :

 • bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:  
  • sporządzony według według wzoru określonego w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia (bilans sporządza się w złotych),
 • bilanse zbiorcze sporządzane oddzielnie dla :
  • jednostek budżetowych (do których włączone są również bilanse wszystkich jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego),
  • wszystkich zakładów budżetowych,
  • wszystkich gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

Bilanse zbiorcze sporządza się według według wzoru określonego w załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia a dane podane są w tysiącach złotych.

3. Bilans skonsolidowany gminy do dnia 31 lipca roku następnego

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają skonsolidowany bilans wg załącznika nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych wg następujących zasad :

 • bilans skonsolidowany sporządza się w złotych i groszach,
 • w celu sporządzenia bilansu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 76 z późn. zm.),
 • bilans ten po raz pierwszy sporządzany jest w 2006 r. i przekazywany będzie do regionalnej izby obrachunkowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego sporządzają bilans skonsolidowany w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji czyli do końca lipca.
      Znaleziono: 1 , wyświetlone od 0 do 1      

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24