Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościZapytanie ofertowe OP.2600.2.1.2018 (dotyczy zamówienia 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych przeznaczona dla 8 zawodników każda.)
2018-06-18 10:27:31, opublikował: Syta Maciej

Zapytanie ofertowe
OP.2600.2.1.2018
(dotyczy zamówienia 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych przeznaczona dla 8 zawodników każda.)

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 2 wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych przeznaczona dla 8 zawodników każda wraz z dostawą na boisko wiejskie w miejscowości Boguszyce Wieś,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2a.
 - Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych
 - Aluminiowe wykończenie elementów
- Rama dolna zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe
 - Pokrycie ze szkła akrylowego o grubości min 3 mm
 - Siedziska plastikowe, z oparciem - przeznaczone dla 8 osób każda
 - Rozstaw osiowy siedzisk: 50 cm
- Opcjonalnie możliwość  istnienia montażu kółek jezdnych wyposażonych w hamulec, ułatwiających transport i przenoszenie wiaty
2b.
Wymiary konstrukcji:
- Wysokość całkowita: min 209 cm (wersja standard), min 233 cm (wersja z kołami)
- Szerokość całkowita: min 126 cm
- Długość kabiny: min 4 metry
2c.
- wiata musi posiadać niezbędne atesty i aprobaty pozwalające wykorzystywać ją w miejscu publicznym

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: lipiec / sierpień 2018


IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: maciej.syta@olesnica.wroc.pl do dnia 29.06.2018 r. do godz. 15.00
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.olesnica.wroc.pl

VI. OCENA OFERT
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Maciej Syta pod numerem telefonu 71 314 02 22 lub 667860333 oraz adresem email: maciej.syta@olesnica.wroc.pl
2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
4. Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

  zapytanie ofertowe (format doc)
  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (format doc)

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24