Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOBWIESZCZENIE w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w obwieszczeniu i ogłoszeniu: - o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
2020-07-16 10:31:43, opublikował: Ogrodnik Mariusz

Oleśnica 22.07.2020 r.

RN. 6720.7.2.2020

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w obwieszczeniu i ogłoszeniu:

- o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica dla terenu położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród,

- w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród, gmina Oleśnica.


 

W obwieszczeniu i ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica dla terenu położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród prostuje się błąd pisarski:

- było:

" (...) Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. (...)

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:(...)

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: urzad@olesnica.wroc.pl – opatrzone tematem „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród, gmina Oleśnica”).

- powinno być:

" (...) Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. (...)

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:(...)

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: urzad@olesnica.wroc.pl – opatrzone tematem „zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica dla terenu położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród”).

W obwieszczeniu i ogłoszenie z dnia 08.07.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród, gmina Oleśnica prostuje się błąd pisarski:

- było:

"(...) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Oleśnica uchwały nr XIX/189/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród, gmina Oleśnica.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego."

- powinno być:

"(...) zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Oleśnica uchwały nr XIX/180/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Cieśle i Wyszogród, gmina Oleśnica.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego."

Niniejszym błędy pisarskie, o których mowa, ulegają sprostowaniu.


 

Z up. Wójta

/-/ Krzysztof Skórzewski

ZASTĘPCA WÓJTA

Biuletyn Informacji Publicznej
 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24